enruaz
BAKI
BAKI
DAŞKƏSƏN
(+994 12) 505 93 40/41 Həftə içi: 09:00 - 18:00 Səbail ray., Q. Abbasov 29, Bayıl Plaza-II, Bakı, Azərbaycan
(+994 12) 565 51 42/43 Həftə içi: 09:00 - 17:00 Quşçu kəndi 14km Çovdar qızıl yatağı, Daşkəsən
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Xidmətlər

Star Mining missiyası

Bizim missiyamız, fəaliyyət sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə səmərəli qiymətlərlə keyfiyyətli xidmətlər göstərərək müştərilərimizə rəqabət qabiliyyəti əldə etməyə yardım etməkdir. Xammalın emalı və geodeziya, dağ mədən partlayış işləri aparan təcrübəli şirkət kimi dağ-mədən sənayesi üçün müxtəlif növ xidmətlər və avadanlıqlar ilə təmin edirik.

GÖSTƏRDİYİMİZ XİDMƏTLƏR

Mədənçilik işləri

Açıq dağ-mədən işi quyu səthinin qazılması ilə bir və ya bir neçə üfüqi pillələr vasitəsi ilə səthə yaxın ehtiyatların çıxarılması prosesidir. Açıq dağ-mədən işləri termini adətən metal və ya qeyri-metal yataqları, bəzi hallarda isə kömür yataqları kimi laylı yataqlarla əlaqədar istifadə olunur. 

Mədənçilik işləri

Açıq dağ-mədən şaxtasının bir növü olan karyer adətən daha az dərinliklərdən tikinti materiallarının (tikinti aqreqatı, çınqıl və qum) və tikinti üçün təbii daşların çıxarılması məqsədi ilə tətbiq olunur. Karyer termini ənənəvi olaraq daş karxanası mənasında işlənmişdir.

Partlayış işləri

Bilirik ki, hər bir mədən özünəməxsus əməliyyat və kommersiya xüsusiyyətlərinə görə fərqlidir. Ona görə də müştərilərin spesifik çətinliklərini həll etmək məqsədi ilə Partlayışa əsaslanan xidmətlər işləyib hazırlamışıq. 

 

Partlayış işləri

Partlayışa əsaslanan xidmətlər hər bir əməliyyatın özünəməxsus tələblərini təmin etməyə uyğunlaşdırılmış xidmətlər təqdim etməklə müştərilərimizin inkişafını və mənfəətliliyini dəstəkləmək üzrə öhdəliyimizə əsaslanır.

Daşıma işləri

“Daşıma işləri – xüsusi hazırlanmış iş cədvəli əsasında, həyata keçirilir.”

 

 

 

Daşınma işləri

Hər kəsə uğun büdcə çərçivəsində, müştərilərimizin mənafeyini qorumaqla, sistemli şəkildə işləməklə həyata keçirilir.