enruaz
BAKI
BAKI
DAŞKƏSƏN
(+994 12) 505 93 40/41 Həftə içi: 09:00 - 18:00 Səbail ray., Q. Abbasov 29, Bayıl Plaza-II, Bakı, Azərbaycan
(+994 12) 565 51 42/43 Həftə içi: 09:00 - 17:00 Quşçu kəndi 14km Çovdar qızıl yatağı, Daşkəsən
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Haqqımızda

Starmining keçmişdən bu günə..

Starmining haqqında

“STAR MİNİNG” MMCşirkəti 2017-ci ildəndağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması fəaliyyəti ilə məşğuldur.

“STAR MİNİNG” MMC öz fəaliyyətində  Keyfiyyət, Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin idarəetmə sistemi standartlarını (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018) və onun fəaliyyətinə aid müvafiq qanunverici sənədlərin tələblərini rəhbər tutur.

Müəssisə İnteqrəedilmiş İdarəetmə sistemi standartlarının-İMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 və ISO 45001:2018 ) tələblərini yetirmək məqsədilə aşağıdakıları tətbiq edir və üzərinə götürür:

Siyasətimiz...

İMS siyasətinin işçilər və digər maraqlı tərəflər üçün əlçatanlığının təmin edilməsi.

Fəaliyyətin İMS və yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılması;

İMS məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi və mütəmadi monitorinqi;

Əməyin mühafizəsi və Ətraf mühitin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə yaxşılaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

İMS üzrə qoyulmuş performans göstəricilərinin mütəmadi olaraq ölçülməsi və monitorinqi;

Ətraf mühitə zərər vuran amillərin qarşısının alınması və Ətraf mühitin mühafizəsini;

İşçilərin və digər maraqlı tərəflərin sağlamlığının qorunması və zədələnməməsinin qarşısının alınması;

Fövqəladə hazırlıq və fövqəladə planların yüksək prioritetlərə əsaslandığını və hər hansı bir hadisənin vaxtında və effektiv şəkildə qarşısının alınmasını təmin etmək üçün mütəmadi olaraq sınaqdan keçirildiyinin yoxlanılmasını;

İMS ilə əlaqədar Dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq;

İMS məqsədlərinə çatmaq üçün kifayət qədər resursların ayrılmasını;

İşçilərin Əməyin və Ətraf mühitin Mühafizəsi və Təhlükəsizliyi sahəsi üzrə biliklərin, vərdişlərin yüksəldilməsi istiqamətində olan müvafiq təlimlərin təmin edilməsini;

Əməyin mühafizəsi və Ətraf mühitin idarəetmə sisteminin tələblərinə əsasən təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi, nəzarət və bərpa tədbirlərinin tətbiq edilməsini;

Ekoloji aspektlərin və risklərin müəyyənləşdirilməsini;

Tullantıların mümkün olan ən aşağı səviyyəyə qədər azaldılmasının və tullantıların təhlükəsiz, nəzarət olunan qaydada və yerli qanunvericiliyə uyğun şəkildə idarə edilməsini.

Mədənçilik işləri

Açıq dağ-mədən işi quyu səthinin qazılması ilə bir və ya bir neçə üfüqi pillələr vasitəsi ilə səthə yaxın ehtiyatların çıxarılması prosesidir.

Partlayış işləri

Partlayışa əsaslanan xidmətlər zamanı hər bir əməliyyatın özünəməxsus tələblərini təmin etməyi öhtəmizə götürürük.

Daşıma işləri

Xüsusi hazırlanmış iş cədvəli əsasında,  müştərilərimizin mənafeyini qoruyaraq, sistemli şəkildə həyata keçirilir.

Sertifikatlarımız

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018